ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
サイトのご利用案内(i)へ

ข้อกำหนดการใช้งาน

สำนักการขนส่ง สำนักงานบริหารมหานครโตเกียว (ต่อไปนี้เรียกว่า “สำนัก”) เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์นี้
คุณต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างก่อนใช้บริการเว็บไซต์นี้
ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้น ขอแนะนำให้ตรวจสอบการอัปเดตล่าสุดเสมอ

ลิขสิทธิ์

งานทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ (รวมทั้ง งานเขียน ภาพ วิดีโอ และเสียง) เป็นของสำนักการขนส่ง สำนักงานบริหารมหานครโตเกียว
ห้ามคัดลอกงานใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายลิขสิทธิ์ไม่ได้ระบุให้ต้องรับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เช่น การคัดลอกเพื่อการใช้งานส่วนตัว

ลิงก์จากเว็บไซต์นี้

เนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ลิงก์ไปจากเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์จากลิงก์”) เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สามและไม่ได้อยู่ภายใต้การจัดการของสำนัก
กรุณาใช้เว็บไซต์จากลิงก์ตามข้อกำหนดการให้บริการของเว็บไซต์จากลิงก์ดังกล่าว
สำนักไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์จากลิงก์

ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้

สำนักการขนส่ง สำนักงานบริหารมหานครโตเกียว อนุญาตให้ลิงก์มายังหน้าหลักของเว็บไซต์นี้เท่านั้น (http://www.kotsu.metro.tokyo.jp)
กรุณาอย่าลิงก์ไปยังหน้าอื่นนอกเหนือจากหน้าหลัก เพราะหน้าดังกล่าวอาจถูกลบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรืออาจเป็นการนำไปหน้าอื่นที่มีข้อมูลเก่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเว็บไซต์หรือด้วยเหตุผลอื่น
ห้ามแสดงเว็บไซต์นี้โดยตรงในเว็บไซต์ที่มีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้เข้าใจผิด

เบราว์เซอร์ที่แนะนำ

แม้ว่าเราจะพยายามทำให้แน่ใจได้ว่าเว็บไซต์ของเราสามารถเข้าถึงได้จากการตั้งค่าต่าง ๆ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เราขอแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ที่ระบุด้านล่างเพื่อความสามารถในการใช้งาน ฟังก์ชันการทำงาน และลักษณะที่ปรากฏ อย่างไรก็ตาม อาจเกิดปัญหากับการใช้เบราว์เซอร์เหล่านี้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า

 • สำหรับ Windows
  • Internet Explorer 6.0 SP2 หรือสูงกว่า
  • Firefox 3.0 หรือสูงกว่า
 • สำหรับ Macintosh
  • Safari 3.0 หรือสูงกว่า

ปลั๊กอินและแอปพลิเคชัน

การเข้าบางหน้าในเว็บไซต์ของเราต้องใช้ปลั๊กอินและแอปพลิเคชันที่ระบุด้านล่างนี้ กรุณาดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดจากเว็บไซต์ต่อไปนี้

Style Sheet

เว็บไซต์นี้สนับสนุน CSS Level 2

JavaScript

JavaScript ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ได้ตรวจสอบแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกับเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

 • Internet Explorer 6.0 SP2
 • Firefox 3.0
 • Safari 3.0
 • Opera 9.0

คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อรักษาขนาดตัวอักษรที่ปรับให้เป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ หากคุณใช้เบราว์เซอร์ด้วยตัวอักษรขนาดกลางปกติ จะไม่จำเป็นต้องใช้คุกกี้

ข้อเสนอหรือข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต

กรุณาอย่าการส่งข้อเสนอทางเทคนิค ข้อมูล หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะเดียวกันผ่านทางอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวอาจนำไปสู่ข้อพิพาท หากมีความคล้ายคลึงกับเทคโนโลยี ฯลฯ ที่สำนักพัฒนาขึ้นหรือจัดว่าเป็นสิทธิของตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจ
หากข้อเสนอหรือข้อมูลใด ๆ ถูกส่งถึงเรา สำนักจะไม่นำมาประเมินหรือพิจารณา

การปฏิเสธความรับผิด

เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรา หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เลิกใช้หรือระงับการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ฯลฯ

เราไม่รับประกันความปลอดภัยในการใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากข้อผิดพลาดที่เป็นไปได้และการคุกคามของไวรัสคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ในเว็บไซต์นี้หรือในเซิร์ฟเวอร์

Here is the usage information of the site.

Guide to using the site is here.